Kritisch Denken

Kritisch denken als vaardigheid bedoelt voor studenten? Zeker niet. Juist binnen bedrijven en overheden is deze vaardigheid nu meer dan ooit van groot belang. Wij staan continu bloot aan allerlei niet wetenschappelijk gefundeerde informatie, meningen van anderen en aan een sterk toegenomen aantal mediabronnen. Hoe ga je hier als professional mee om en zorg je dat je kritisch blijft denken en niet verlamd raakt door tijdsdruk of de complexiteit van het vraagstuk? Wanneer er in uw organisatie kritisch gedacht wordt kan er effectiever gewerkt worden. Er worden op een betere manier keuzes gemaakt. Daarnaast wordt er beter en vriendelijker gecommuniceerd, dit zorgt voor meer kwaliteit en betere samenwerking. Tevens komt dit de werksfeer ten goede. Deze training is geschikt voor iedereen die samenwerkt, besluiten neemt, adviezen geeft, strategie bepaald en analyses maakt.

Leerdoelen

Bij Kritisch Denken gaat het om het vermogen om zelfstandig te komen tot weloverwogen en beargumenteerde afwegingen, oordelen en beslissingen. Hiervoor zijn denkvaardigheden noodzakelijk, maar ook houdingsaspecten, reflectie en zelfregulerend vermogen spelen een essentiële rol. De training kent de volgende leerdoelen:

 • het leren van de vaardigheid kritisch denken als denkwijze én attitude;
 • het kunnen maken van redelijke bezwaren tegen eigen opvattingen en die van anderen;
 • herkennen van ondeugdelijke redeneringen en verborgen aannames;
 • het kunnen innemen van een evenwichtige positie in een discussie.

Trainingsresultaat

Na afloop van de training ben je in staat om:

 • het belang van kritisch denken te plaatsen binnen eigen werk en loopbaan;
 • kritisch naar het eigen denken te kijken (waar begint logica en waar cognitief gemak)
 • het kunnen scheiden van hoofd- en bijzaken;
 • om verborgen vooronderstellingen op te sporen;
 • de geldigheid en de kwaliteit van een oordeel vast te stellen;
 • om drogredenering, argumentatietrucs bij jezelf en bij anderen te doorzien;
 • het verschil te duiden tussen enkelvoudige en samengestelde redeneringen;
 • om tunnelvise te voorkomen;
 • helder na te denken over de effecten van een bedachte oplossing op de korte én de langer termijn (systeemdenken).

Programma Kritisch Denken                                                      

Deelnemers krijgen op voorhand een tweetal vragen ter voorbereiding op de trainingsdag. Daarnaast krijgt de deelnemer de opdracht de week voorafgaand aan de training bij te houden wat hen opvalt aan hun eigen kritische denkvaardigheden en momenten van de werkvloer beschrijven waar ze willen dat anderen of zijzelf over betere kritische denkvaardigheden zou beschikken. Antwoorden op de vragen en de bevindingen worden meegenomen naar de training.

09:00 – 09:30        Inloop

09:30 – 10:15        Introductie  en theoretisch kader op het onderwerk kritisch denken met                                                         oefening  op bewustwording eigen denken.

10:15 – 11:30        Gespreksvorm om kritische denkvaardigheden te trainen en met elkaar in                                                     subgroepen te onderzoeken.

11:30 – 11:45        Plenaire terugkoppeling en bespreking

11:45 – 12:30        Pauze

12:30 – 14:00        Gezamenlijk, interactieve denkopdracht – bunker experiment

14:00 – 14:15        Koffiepauze?

14:15 – 15:15        In hoeverre zijn oordelen definitief? Denken is geen eindstation. Wat is het doel                                         van kritisch denken voor u? Kracht van samen onderzoeken. Oefeningen om                                               kritisch te denken: werkvorm tegenspreken, socratisch gesprek (in subgroepen).

15:15 – 15:45        Wat als iemand anders niet kritisch denkt en u heeft daar last van?                                                                   Rollenspellen in groepen met hoe uw gesprekspartner/ collega uit de                                                             dogmatische houding te krijgen.

15:45 – 16:00        Voornemens formuleren in het persoonlijk actieplan en deze uitwisselen met                                             elkaar.

16:30 – 17:00        Evaluatie, rondvraag en afronding

17:00                        Einde training

Leerdoelen

Bij Kritisch Denken gaat het om het vermogen om zelfstandig te komen tot weloverwogen en beargumenteerde afwegingen, oordelen en beslissingen. Hiervoor zijn denkvaardigheden noodzakelijk, maar ook houdingsaspecten, reflectie en zelfregulerend vermogen spelen een essentiële rol. De training kent de volgende leerdoelen:

 • het leren van de vaardigheid kritisch denken als denkwijze én attitude;
 • het kunnen maken van redelijke bezwaren tegen eigen opvattingen en die van anderen;
 • herkennen van ondeugdelijke redeneringen en verborgen aannames;
 • het kunnen innemen van een evenwichtige positie in een discussie.

Trainingsresultaat

Na afloop van de training ben je in staat om:

 • het belang van kritisch denken te plaatsen binnen eigen werk en loopbaan;
 • kritisch naar het eigen denken te kijken (waar begint logica en waar cognitief gemak)
 • het kunnen scheiden van hoofd- en bijzaken;
 • om verborgen vooronderstellingen op te sporen;
 • de geldigheid en de kwaliteit van een oordeel vast te stellen;
 • om drogredenering, argumentatietrucs bij jezelf en bij anderen te doorzien;
 • het verschil te duiden tussen enkelvoudige en samengestelde redeneringen;
 • om tunnelvise te voorkomen;
 • helder na te denken over de effecten van een bedachte oplossing op de korte én de langer termijn (systeemdenken).

De  training wordt georganiseerd op de volgende data:

21 november van 09:30 – 17:00

4 december van 09:30 – 17:00

11 december van 09:30 – 17:00

Investering: € 850,- excl. btw

(inclusief materiaal, locatie, koffie/ thee)

Bent u geïnteresseerd in deze training maar heeft u nog vragen? Bel 020-7731022 of mail naar: [email protected].

Inschrijven kan via [email protected]. U krijgt dan een inschrijfformulier van ons ter bevestiging.

Daan van Riet

Het doel van Daan is om de maatschappij vriendelijker te maken. “Mijn steentje kan ik bijdragen door mensen kritischer te laten denken, communiceren en werken. Gezegd moet worden dat kritisch denken iets anders is dan kritiek leveren. Het gaat om de kunst van het juiste oordelen. Keuzes maken, bewust zijn van eigen gedachten en gedrag.” Daan helpt bedrijven om productiever te worden door effectievere communicatie door middel van kritische denkvaardigheden. Daan zijn kwaliteit is om te benoemen wat hij ziet, hij kan goed observeren en op metacognitieniveau (denken over denken) naar situaties kijken. Hierdoor kan hij gerichte, effectieve vragen stellen waardoor zijn medemens bewuster zal worden. De mensen die door Daan getraint worden ontwikkelen zich op drie gebieden: kennis, vaardigheden en houding. Zijn manier van werken is gericht op de lange termijn, dit vergt moed, openheid en vriendelijkheid van zowel u als deelnemer als van Daan zelf.

Inschrijven?

Klik Hier
Waarom Innforce?
vink

Jouw Doel Centraal

vink

Persoonlijke Aanpak

vink

Praktijkgerichte Topkwaliteit

Innforce heeft zeer bekwame trainers in haar netwerk die met passie en ervaring de stof kunnen overbrengen. E. Roessingh

HR adviseur , YSE