Kritisch Denken

Kritisch denken als vaardigheid bedoelt voor studenten? Zeker niet. Juist binnen bedrijven en overheden is deze vaardigheid nu meer dan ooit van groot belang. Wel of niet kritisch denken bepaald in feite de koers van ons land. Wij staan continu bloot aan allerlei niet wetenschappelijk gefundeerde informatie, meningen van anderen en aan een sterk toegenomen aantal mediabronnen. Hoe ga je hier als professional mee om en zorg je dat je kritisch blijft denken en niet verlamd raakt door tijdsdruk of de complexiteit van het vraagstuk? Deze training is daarom geschikt voor iedereen die besluiten neemt, strategie bepaald en analyses maakt maar ook bijvoorbeeld voor critici, beleidsmedewerkers, bestuurders en journalisten.

Bij Kritisch Denken gaat het om het vermogen om zelfstandig te komen tot weloverwogen en beargumenteerde afwegingen, oordelen en beslissingen. Hiervoor zijn denkvaardigheden noodzakelijk, maar ook houdingsaspecten, reflectie en zelfregulerend vermogen spelen een essentiële rol.

Leerdoelen

 • opzetten van een redenering, gebaseerd op logisch denken en bewijs;
 • maken van redelijke bezwaren tegen eigen opvattingen en die van anderen;
 • herkennen van ondeugdelijke redeneringen en verborgen aannames;
 • evalueren van bewijs en redeneringen;
 • schrijven van een heldere, goed gestructureerde tekst;
 • innemen van een evenwichtige positie in een discussie of debat.

Resultaten

Na afloop van de training zijn de deelnemers in staat:

 • om logisch gegevens te groeperen;
 • een redenering op te zetten;
 • redeneringen in teksten te herkennen;
 • de redeneringen te splitsen in onderdelen;
 • de gebruikte begrippen te analyseren;
 • om verborgen vooronderstellingen op te sporen;
 • de geldigheid van redeneringen vast te stellen;
 • om drogredenen en cognitieve biases te herkennen;
 • om vooronderstellingen, de betrouwbaarheid van informatiebronnen en de betrouwbaarheid van conclusies te evalueren;
 • het opbouwen, visueel weer kunnen geven en verantwoorden van een eigen betoog;
 • om juist te kunnen oordelen.

Bent u geïnteresseerd in deze training? Bel 020-7731022 of mail naar: info@innforce.nl.

Inschrijven?

Klik Hier

Waarom Innforce?

vink

Jouw Doel Centraal

vink

Persoonlijke Aanpak

vink

Praktijkgerichte Topkwaliteit

Innforce heeft zeer bekwame trainers in haar netwerk die met passie en ervaring de stof kunnen overbrengen.

E. Roessingh

HR adviseur , YSE